Inget arbete är för litet eller för stort.
Vi utför arbete inom bland annat följande områden:

- Inmätning och utsättning. Vi utför inmätningar och utsättningar inom bygg- och anläggningsprojekt, t.ex betongarbete, stomme, fjärrvärme, vattenledningar och finplanering.

- Kontrollmätning, lägeskontroll. Vid vissa projekt behöver kontinuerliga kontroller göras då markarbeten kan orsaka rörelser i marken. 

- Volymberäkning och mängdreglering. Vi utför volymberäkningar och mängdregleringar så att du som entreprenör får rätt schaktmängder.

- Terrängmodell och maskinstyrning. Behöver ni terrängmodell till er maskinstyrning? Vi fixar och laddar över till er maskin.

- Relationshandlingar. Vi upprättar relationshandlingarna och levererar till er i pdf-format och som dwg-fil.

-Utstakning och lägeskontroll för privatpersoner.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå